Wer wollte sie?

25.01.2023 Ortstafelsturm 1972 Warum zweisprachige Ortaufschriften in Kärnten? Wer war Hans Sima? Wie war vor 50 Jahren das politische Klima im Land? Was passierte im Ortstafelsturm? Warum kam es zu Demontagen der Ortstafeln? Wer verantwortete die gewalttätigen Ausschreitungen?

Mit Zeitzeug_innen und Expert_innen tauchen wir in die Zeit der unsicheren 70er Jahren in Kärnten ein und beleuchten das Thema, das sowohl die slowenischsprachige als auch die deutschsprachige Bevölkerung jahrelang beschäftigt, belastet und (ge)trennt (hat).

 

Ko se je po 17 letih tedanji deženi glavar Hans Sima lotil reševanja zaostalih obveznosti iz Avstrijske državne pogodbe, je Kreiskyevo vlado spodbudil, da to storijo hitro, strankarsko enoglasno in mimo pogajanj s preostalimi strankami v opoziciji, kot tudi mimo dogovorov s slovensko narodno skupnostjo.

Pri tem se poraja vprašanje, koliko (ne)interesa je imel deželni glavar, da ustreže zahtevam slovenske narodne skupnosti in tudi, da izpolne obveze, ki pritičejo s strani ADP, saj zakon o dvojezičnih krajevnih napisih (Ortstafelgesetz 1972) ni bil prav v nobeno pretirano korist narodni skupnosti.

Po postavitvi prvih dvojezičnih napisov jeseni 1972 so se v deželi vneli nemiri. Izbruhnilo je nasilje, začele so se grožnje in skrunjenje državne lastnine – demontiranje in poškodovanje postavljenih dvojezičnih krajevnih tabel je preraslo v vsekoroški konflikt, ki je odmeval ne le preko deželnih, temveč tudi državnih meja.

Sprva morda res spontane protestne akcije in ruvanje dvojezičnih krajevnih napisov so morali imeti svojega pobudnika. Kdo je stal za t.i. „Ortstafelsturmom“? Kakšne interese so pri tem imeli vpleteni?

Po odgovore smo se obrnili na osebe, ki so konflikt doživljale od blizu in so bile pripravljene spregovoriti o napetem letu 1972. Dogodki iz tega negotovega obdobja so pri marsikomu vzbudili strah in travme iz druge svetovne vojne, predvsem pa so za kar nekaj naslednjih desetletij pošteno zaposlovali, bremenili in (raz)delili koroško prebivalstvo.

 

Gestaltung  & Foto I oblikovanje: Sara Pan

Es liest: Claudia Eherer

Gefördert I podprto: Altlandeshauptmann Hans Sima Privatstiftung

 

Viele weitere und ausführlichere Informationen finden Sie in folgenden Büchern I priporočljivo branje:

Eugen Freund: Zeitgeschichte(n) aus 50 Jahren (Berichte, Interviews, Vorträge)

Petra Mayrhofer: Hans Sima: Ein politisches Leben, m. DVD (Kärntner Landeshauptmann 1965-1974.

Hellwig Valentin: Am Rande des Bürgerkriegs (Der Kärntner Ortstafelkonflikt 1972 und der Sturz Hans Simas)

Rudi Vouk (Hg.): 50 Jahre Kärntner Ortstafelsturm (Dokumente aus dem Nachlass vom LH Hans Sima mit Kommentaren von Rudi Vouk)

Boris Jesih (Hg.): Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju, Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert

Sendereihe

Kärntner Zeitgeschichte I Koroška sodobna zgodovina

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Geschichte Radiomacher_in:Sara Pan
Sprache: Deutsch
Slowenisch
Teilen:

Ähnliche Beiträge