Xilliga shaqada gaaban ee karoona.

23.11.2020

qeybtaan waxaan idin kula wadaagaynaa sababta loo galiyo shaqaalaha mudada shaqada gaaban ee corona.

waxaan sidoo kale ka hadlaynaa tageerada ay heli karaan fanaantiinta, farshaxaniistayaasha iyo dadka iskood u shaqaysta

Links and Infos:

Information for leave for pregnant women

www.arbeitsinspektion.gv.at

WKO Chamber of Commerce Austria

https://www.wko.at/service/netzwerke/epu-corona-faq.html

Creative Commerce

https://www.kreativwirtschaft.at/covid-19/

IG Kutlur Information for the Creative Sector

https://www.igkultur.at/

https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ-Neustartbonus.html

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Personengruppen/Werdende_und_stillende_Muetter/Freistellung.html

 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/karenz-und-wiedereinstieg/so-unterstuetzen-wir-ihren-wiedereinstieg/kombilohn-beihilfe

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/corona/index.html

 

 

Sendereihe

Corona Information Vienna – Somali Edition [Macluumaadka Corona Vienna]

Zur Sendereihe Station

Orange 94.0

Zur Station
Thema:Gesundheit Radiomacher_in:Hamdi Abdullahi
Sprache: Somali
Teilen: