Corona Information Vienna – Farsi Edition

برنامه آگهی کرونا – ویانا، یک برنامه معلوماتی چندین لسانه است و از رادیو نارنج با معلومات های تایید شده، دقیق و تازه در رابطه به ویروس کرونا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به... mehr anzeigen

برنامه آگهی کرونا – ویانا، یک برنامه معلوماتی چندین لسانه است و از رادیو نارنج با معلومات های تایید شده، دقیق و تازه در رابطه به ویروس کرونا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

هدف این برنامه شریک سازی معلومات دقیق بررسی شده و تازه بوده که در زنده گی روزمره مردم و اجتماع چندین لسانه ویانا و اتریش تاثیر گذار میباشد. با نشر برنامه آگهی کرونا – ویانا، میخواهیم معلومات های تایید نشده ویا نادرست را با معلومات؛ درست، تازه، دقیق و از منابع معتبر و تایید شده به شما اراییه کنیم

در پنج مورد راجع به بحران کرونا یا کوید نزده، میخواهیم به موضوعاتی بپردازیم که در زنده گی مردم ویانا و اتریش تاثیر گذار است

weniger anzeigen
Station

Orange 94.0

Alle 14 Folgen