Radeljski učenci prijateljujejo čez mejo I Freundschaften über die Grenze

01.03.2022

Na Osnovi šoli Radlje se večina otrok uči angleško, četrtina v vsakem razredu pa obiskuje tudi pouk nemščine. Za večjo motivacijo do jezika šola že več kot 25 let prijateljuje z Ljudsko šolo Ivnik I Eibiswald. Ta čas, ko stik v živo ni mogoč, si učenci dopisujejo pisma. V eni od prejšnjih oddaj smo predstavili vzdušje na omenjeni avstrijski šoli, tokrat pa smo po smo z radijski mikrofonom zabeležili izkušnjo mladih slovenskih dopisovalcev. Pri pouku nemščine je šolarje Osnovne šole Radlje obiskala Bojana Šrajner Hrženjak.

An der Grundschule Radlje lernen die meisten Kinder Englisch, ein Viertel der Schüler_innen jeder Klasse hingegen wählt Deutsch. Um mehr Begeisterung für die deutsche Sprache zu wecken, ist die Schule seit über 25 Jahren mit der Volksschule Eibiswald I Ivnik befreundet. In Zeiten eingeschränkter Möglichkeiten, in denen kein Live-Kontakt möglich ist, schreiben sich die Lernenden wenigstens gegenseitig. In einer der vorherigen Sendungen haben wir bereits  die Atmosphäre an der erwähnten österreichischen Schule dargestellt. Dieses Mal haben wir die Erfahrungen der jungen slowenischen „Korrespondent_innen“ mit dem Radiomikrofon aufgezeichnet. Bojana Šrajner Hrženjak besuchte dazu die Schüler_innen der Grundschule Radlje im Deutschunterricht.

Sendereihe

AGORA Divan

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Jugendliche Radiomacher_in:Bojana Šrajner Hrženjak
Sprache: Deutsch
Slowenisch
Teilen:

Ähnliche Beiträge