Še vedno I noch immer Sturm

Marjan Sturm moderiert monatlich die einstündige Sendung »Še vedno I noch immer Sturm« Die Sendung wird abwechselnd in slowenischer und deutscher Sprache am letzten Freitag im Monat vom 18.00 bis 19.00... mehr anzeigen

Marjan Sturm moderiert monatlich die einstündige Sendung »Še vedno I noch immer Sturm« Die Sendung wird abwechselnd in slowenischer und deutscher Sprache am letzten Freitag im Monat vom 18.00 bis 19.00 Uhr ausgestrahlt. Marjan Sturm wird zu wichtigen Themen des Zusammenlebens in Kärnten interessante Gesprächspartner_innen einladen und mit ihnen diskutieren. Gesprächsmotto: offen, neugiereig, tolerant , aber auch kontroversiell und Haltung einnehmend. Mit einem Wort: Sturm offeriert Gespräche ohne Tabus und mit Hintergrundinformationen, die bisher unbekannt waren.

Marjan Sturm oblikuje enkrat na mesec enourno oddajo »Še vedno I noch immer Sturm« Oddaja je na sporadu vsak zadnji petek v mesecu od 18:00 do 19:00 ure, potekala pa bo izmenoma v slovenskem in nemškem jeziku. Marjan Sturm bo z zanimivimi sogovornicami in sogovorniki razpravljal o pomembnih vprašanjih življenja na Koroškem. Načelo pogovorov: odprtost, radovednost, toleranca, a tudi kontroverze in principi. Z eno besedo: Sturm ponuja pogovore brez tabujev in z informacijami, ki so bile do sedaj neznane.

weniger anzeigen
Station

radio AGORA 105 I 5