Qeybta seddexaad

09.04.2020

Taxahana qaabuqa Corona waxaan qeybtiisa seddexaad   kaga hadlaynaa xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha inta lagu jiro bandowga Corona

Sendereihe

Corona Information Vienna – Somali Edition [Macluumaadka Corona Vienna]

Zur Sendereihe Station

Orange 94.0

Zur Station
Thema:Gesundheit Radiomacher_in:Hamdi Adbullahi
Sprache: Somali
Teilen: