Nina Kremžar: Pisanje je obrtniško delo I Schreiben ist eine handwerkliche Arbeit

28.02.2023

„Pisanje je zelo obrtniško delo“, pravi Nina Kremžar, avtorica pesniške zbirke Dostop na odprto morje. Z leti se je naučila prepoznati, kdaj je kakšna pesem dovolj zrela. Nekatere v Nini rastejo leta, pravi, preden so dovolj izoblikovane, da jih lahko prenese na papir. S svojo poezijo ni prepričala le žirije Festivala mlade literature Urška, je tudi vitezinja poezije in nagrajenka airbeletrininega natečaja za najboljšo zgodbo. O čem piše in razmišlja Nina Kremžar in ali je njena poezija tudi po vašem okusu, lahko ugotovite v prispevku, ki ga je pripravila Nika Škof.

„Schreiben ist eine sehr handwerkliche Arbeit“, sagt Nina Kremžar, Autorin des Gedichtbands „Dostop na odprto morje“ (Zugang zum offenen Meer). Über die Jahre hat sie gelernt zu erkennen, wann ein Gedicht reif genug ist. Manche wachsen in Nina jahrelang, sagt sie, bevor sie so geformt sind, dass sie sie zu Papier bringen kann. Mit ihrer Poesie überzeugte Nina nicht nur die Jury des Festivals der jungen Literatur Urška, sie ist auch eine Ritterin der Poesie und Gewinnerin des airbeletrina-Wettbewerbs für die beste Geschichte. Worüber Nina Kremžar schreibt und denkt und ob ihre Poesie Ihren Geschmack trifft, erfahren Sie in dem von Nika Škof vorbereiteten Beitrag.

Sendereihe

AGORA Divan

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Kultur Radiomacher_in:Nika Škof
Sprache: Slowenisch
Teilen: